stockholms nation uppsala bostäder

Biennal, 12th Istanbul Biennal, 4th Moscow Biennal, Trickster Makes This World på Nam June Paik Art Center, Performa 09 i New York och den nionde Istanbulbiennalen. Å andra sidan står vi inför en allvarlig klimatkris på samma gång som flera blodiga och svårstoppade konflikter pågår med stora flyktingströmmar som följd. Under de senaste 10-15 åren har forskare inom samhällsvetenskaperna identifierat korrelationer mellan diskriminerande beteende och så kallade implicita fördomar. Metahavens långfilmsdokumentär The Sprawl (Propaganda about Propaganda) hade taxi stockholm taxa 1 premiär vid International Film Festival Rotterdam 2016. Kan vi vara optimistiska om världens och mänsklighetens framtid? Jag strävar efter att vidga kunskapen om kulturell förändring och att använda den för att förutsäga dynamiska skeenden i den verkliga världen. 11:e Gwangjubiennalen (2016 All of This Belongs to You, Victoria Albert Museum, London (2015 Private Settings: Art After the Internet, Moderna museet i Warszawa (2014) och Frozen Lakes, Artists Space, New York (2013).

stockholms nation uppsala bostäder

Jag disputerade 2012 på avhandlingen: Ethnic Discrimination, Name Change and Labor Market Inequality Mixed Approaches to Ethnic Exclusion in Sweden. Tisdag.4 18:30 Bi Puranen och Pontus Strimling. Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet. . Med Benjamin Bratton, Metahaven, Ahmet Öüt, Karim Jebari, Bi Puranen, Pontus Strimling, Massimiliano Mollona, Gustaf Arrhenius, Folke Tersman, Mia Bursell och Katharina Berndt Rasmussen. Visserligen finns det många skäl att vara misstänksam mot dem som ser som sin främsta uppgift att göra envist motstånd mot det verkliga, men det går att vara lika skeptisk mot dem vilkas främsta alibi är en simpel futurism. Den stegrade och obehärskade etniska nationalismen i den globala politiken sätter frågetecken vid många saker, däribland framtiden i uttrycket design futures.