malmö fritidshem

och lärande eller Musik och lärande. På använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Övriga delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan läses i separata kurser. Du väljer också att studera ett av följande ämnen: idrott och hälsa, musik eller bild. Du får möjlighet att successivt utveckla ditt pedagogiska ledarskap och din förmåga att skapa goda lärandesituationer för både formellt och informellt lärande. Därutöver innehåller inriktningen övriga ämnen som omfattar 90 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng engelska, svenska och matematik samt 30 högskolepoäng inom antingen samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik, ett praktiskt ämne eller ett estetiskt ämne med undantag för det ämne som utgör studentens fördjupningsämne. Detta är en föreläsning om funktionsnedsättningar, fördomar och mångfald. För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 46 ska studenten visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad. Läs mer Ämnesövergripande, forskning, förstelärare, fritidshem, grundskola 1-3 och förskoleklass, grundskola 1-3 och förskoleklass, grundskola 4-6, grundskola 7-9, grundskola 7-9, gymnasieskola. Hur tar vi tillvara på den på bästa sätt? Klassrummen runt om i skolor har en rik språklig mångfald. Fritidshem kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra.

Rådhuset malmö restaurang
Coop i malmö jägersro
Bottenlös brunch malmö live pris

En avdelning har barn från förskoleklass och åk 1 och en avdelning inriktas mot barn från åk 2 och uppåt. Kvalifikationer, du som söker är utbildad lärare i fritidshem / fritidspedagog inriktning musik eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Grundlärarexamen med denna inriktning avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten uppnått erforderliga examensmål och poängkrav. Information om arbetsgivaren, i Ljungby kommun är vi öppna, vi är framåt och vi vill. Värderingsförmåga och förhållningssätt För grundlärarexamen ska studenten visa självkännedom och empatisk förmåga, visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare, visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga. Visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt. Tel:, företag, ljungby kommun, Kungshögsskolan. Grundlärarexamen med dessa inriktningar avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten uppnått erforderliga examensmål och poängkrav. Upplägg Grundlärarutbildningen är utformad för att tillgodose de krav som ett föränderligt samhälle ställer på skola och lärare och består av sammanhållna studier inom ett program med tre inriktningar.

malmö fritidshem