koloskopi lundby sjukhus

ta vävnadsprover för mikroskopisk undersökning. . Då behövs sjukhusvåd akuta problem efter undersökningen (t ex feber, buksmärta, kräkning eller blödning kontakta i första hand Capio. Svar meddelas skriftligt till din ordinarie läkare, liksom resultat av eventuellt vävnadsprov. I vissa fall ger vi läkemedel som påverkar reaktionsförmågan och då får du inte köra bil under resten av dagen. Du måste vara ordentligt laxerad före undersökningen. Du får därför en injektionskanyl i armen i vilken du kan få avslappnande och smärtstillande läkemedel vid behov. Vid undersökningen blåser skopisten in gas genom instrumentet vilket kan ge upphov till övergående obehag och smärta. Hela besöket på mottagningen, med förberedelser före och efter tar två till tre timmar. Skriftligt svar skickas till din ordinarie läkare liksom resultatet på eventuella vävnadsprov.

Lundby, närsjukhus delar information med andra vårdgivare och deltar i nationellt kvalitetsarbete.
Varning för bedrägeriförsök mot äldre En eller flera personer som utger sig för att vara läkare har kontaktat äldre patienter och säger att de ringer från Capio, eller annan vårdgivare.
Arbetat på Sahlgrenska och därefter.
Innan hon började hos oss arbetade hon på kirurgmottagningen på Carlanderska sjukhuset.

Vi ger smärtstillande och avslappnande läkemedel vid behov. Lundby, närsjukhus vardagar/dagtid, telefon.

Friskis och svettis lundby, Apotek lundby, Restaurang lundbystrand, Bankomat sjukhuset malmö,

1177 Vårdguidens e-tjänster, här kan du med mobilt bankID/e-legitimation förnya recept, beställa journalkopior, läsa din journal, kontakta oss med mera. Lundby, närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus samt Närhälsan i Göteborg och södra Bohuslän. Det är viktigt att du håller tiderna för laxering så att laxeringseffekten ska hinna avta innan ditt besök. Obehagen försvinner allt eftersom luften kommer. Om vävnadsbitar skickas för mikroskopisk undersökning, kommer svar efter någon eller några veckor, beroende på vad läkaren frågat efter. Du måste genomgå förberedelser hemma, en vecka innan koloskopin. För att undersöka tarmen på patienter som har blod i avföringen. Du måste sluta med järnmedicin en vecka före undersökningen. Fil, yoghurt och soppor.