arbetsterapeut lundby

av rolig dockskåpsinspiration! Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Arbetsterapeuter kan också arbeta med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och adhd. Att bli arbetsterapeut borgar för ett spännande yrkesliv, där den ena dagen sällan är den andra lik.

En arbetsterapeut arbetar med rehabilitering eller habilitering av människor som på grund av olika skador, sjukdomar eller medfödda funktionsnedsättningar har en nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter av olika slag. Hjälp Lundbyfamiljen att hitta husdjuren som gömt sig, läs om vår nya dockskåpsmodell Lundby Creative och mycket, mycket mer! Arbetsterapeuter gör det möjligt för individer att leva ett självständigt liv genom att träna människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada, men också att leva väl med en medfödd funktionsnedsättning. Paraffinbad för händer och fötter, en behandling som kan lindra stelhet och smärta. Det här är Sveriges Arbetsterapeuters officiella twitterkanal. More_vert, georgia (Gina) Sofianou born and raised in Corfu, Greece, and studied the occupational remotely at Luleå University.

Startsida - Sveriges Arbetsterapeuter
Arbetsterapeut » Yrken »
Dockskåp med plats för fantasi och lek
Bli arbetsterapeut, ett framtidsyrke

Våra medlemmar får vardagen att funka. Du läser såklart arbetsterapi, men också medicin (anatomi, fysiologi och sjukdomslära) och samhälls- och beteendevetenskap (sociologi, psykologi och pedagogik). Arbetsterapeuten provar och skriver ut tekniska hjälpmedel, exempelvis rullstol eller stöd för onda leder. Det finns även möjlighet att avlägga licentiat- och doktorsexamen. Man kan också fortsätta direkt eller senare och avlägga magister- eller masterexamen i arbetsterapi. Innehåll, arbetsterapeuter har ett brett verksamhetsområde och kan arbeta inom öppenvård, akutvård, äldreomsorg, barn- och vuxenhabilitering, omsorger om personer med utvecklingsstörning, psykiatri, skola, samt med ergonomi och arbetslivsinriktad rehabilitering. Studierna handlar om att förstå människors förmåga till egen aktivitet i olika miljöer och hur de hänger samman med hälsa och ohälsa. Det handlar till exempel om tillgänglighet i bostäder, yttre miljö och kollektivtrafik. I Sverige tiIIhör yrket arbetsterapeut tiII de så kaIIade legitimationsyrken. Har du en positiv inställning till livet?