buss 131 malmö lund hållplatser

stigningarna på Kungsportsavenyen och Viktoriagatan användes hjälphästar. Hållplats Smörlyckan kommer inte att trafikeras av linje 2 och 4 i södergående riktning. Spårvägssällskapet Ringlinien och Trafiknostalgiska förlaget 2005. Med högertrafik i den norra körbanan i Per Dubbsgatan. Detta föll på kostnaden. Lördagar kan du resa var 10 minut istället för avr 15 och söndagar var 15 i stället för var. Samma år infördes linjenummer. Lorensberg mellan Valand och Berzeliigatan lades ned på 1980-talet. Sträckan från Lilla Bommen via Sankt Eriksgatan till Lilla Torget lades om 1971 till Östra Hamngatan för att lämna plats åt Götaleden. Loket hade från Nydqvist Holm i Trollhättan på järnvägsspåret gått ned till järnvägen.

61 Detta för att korta restiden från västra Göteborg in mot Brunnsparken och Centralstationen. Tunnelbanestationer är också glesare belägna, vilket ger längre gångavstånd. 92 2007, 27 mars - En man blev påkörd av en spårvagn på Hisingen och avled. Här hänvisar vi till hållplatsen Propellergatan om du vill resa med linje 2 och till hållplatsen Tekniska museet för resor med linje. 2, 14 Statistisk årsbok för Göteborg 1971, Olle Strandh, Margit Larsson, Göteborgs Stadskontor 1971,. Införandet av elektriska spårvagnar i Göteborg skedde inte helt utan motstånd, eftersom många var rädda för att exempelvis ledningarna skulle kunna falla ner eller att strömmen skulle ledas ned i skenorna.