stockholms universitet psykologi 1

jämfört med yngstabarn. Stockholms universitets databas och svarade elektroniskt på enkäten (BFI). En person med högre grad av Agreeableness är godsint och samarbetsvillig. Inga andra skillnader i personlighet kunde relateras till syskonplacering. Personligheten buss 100 från borås till göteborg är relativt bestående över tid, till exempel under ett livslopp (McCrae Costa, 1992). Som aktiv student kommer du i stället att använda.

En möjlig teknisk brist i systemet gjorde det stora utskicket genomförbart. Samhällsvetenskapliga rapporter från Mittuniversitetet, Zell,., Krizan,., Teeter,. Snarare kan ensambarn likt äldstabarn vara dominanta och ambitiösa (Sulloway, 1999). Vidare kan en person med noggrannhet vara välorganiserad, självdisciplinerad och metodiskt prestationsinriktad. Urvalet bestod av nuvarande och tidigare studenter samt personal från olika institutioner. Värdena på alfa av sammanslagna påståenden till varje personlighetsdimension var mellan (se Tabell 1, ) Validiteten för svenska Big Five Inventory hade visat sig vara god i tidigare studie där faktorstrukturen studerats i respektive personlighetsdimension (Zakrisson, 2010).