spsm syn stockholm

resultat från tidigare tillsyn och anmälningar till Skolinspektionen. Tillsynen kan också visa att verksamheten lever upp till lagens krav. Det finns fem regionala specialskolor för döva och hörselskadade: Birgittaskolan i Örebro, kristinaskolan i Härnösand, manillaskolan i Stockholm (höstterminen 2013 flyttade Manillaskolan från Djurgården till Campus Konradsberg på Kungsholmen). Läs mer Förstagångstillsyn Olika sorters beslut Om bristerna är allvarliga Oanmäld kvalitetsgranskning Syfte Ge stockholm hamburg avstånd en översiktlig bild av förhållandena på ett stort antal skolor/verksamheter. Vad kan inspektionen leda till?

Den regelbundna kvalitetsgranskningen ska bidra till en god utbildning i trygg miljö. Vad kan inspektionen leda till? Dessa skolor väljs ut med hjälp av en analys som bland annat bygger på skolans kunskapsresultat, en enkät till elever - föräldrar och pedagogisk personal. Om vi i vår bedömning landar i någon av de två sistnämnda nivåerna får skolan i besluten även ett tillhörande utvecklingsområde som syftar till att höja kvalitén inom området. Lektionsobservationer och dokumentstudier på plats kan också ingå.