stockholms läns museum rapporter

1900-talet. Länsmuseets största bidragsgivare är Stockholms läns landsting, genom kulturnämnden, och Statens kulturråd. Äldre kabelschakt markerat med tegelstenar i södra schaktväggen: 1,3. I Ingelas framställning ingår Jättebjörnlokan i en berättelse om begär, heta safter och lockelsen till det som kan vara farligt. I videon skildras platser och miljöer som tillhör alla, inspelade under nattetid för att ge platsen en så neutral grupptillhörighet som möjligt. Sand och grus: 0,6.

Höjderna består bland annat av rivningsmassor från Stockholms city och Klarakvarteren. Vår museibyggnad ligger i kulturhuset Dieselverkstaden i Sickla köpkvarter. I museet finns en fast utställning om tio levnadsöden i länet. Utställningen visas också en halvtimme innan föredraget.

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Stockholms läns museum har en stor uppdragsverksamhet inom arkeolog, byggnadsvård och foto. Konstnärerna Meron Mangasha och Senay Berhe; medverkar med videon Blått blod som är en vardagsskildring av tunnelbanans blåa linje. Mellan den 8 december och den 26 februari 2016 visas Tensta museum: Fortsättning på Stockholms läns museum. Arbetet påbörjades i den nordöstra änden, mot Norrtäljeån och avslutades mot Trädgårdsgatan. Rapport 2013:02, Centrum för arbets- och miljömedicin. Sand och grus med enstaka sten 1-1,5 m stora: 0,. Jonsson, A Centrala Norrtälje.