uppsala universitet historia distans

- och campusutbildning som svårförenliga motsatspar. För det mesta räcker det med elementära datorkunskaper. Ett urval av texter representativa inom sin teoretiska och metodologiska genre läses och diskuteras. Kandidatprogram i historia, lunds universitet, kandidatprogrammet i historia är på tre år, och innehåller fyra terminers studier i historia. Det finns runt 400 distanskurser inom alla utbildningsområden. Bil.2För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att. Med hjälp av särskilt studiematerial, studiehandledning och lärarkontakt kan du läsa hemma, på arbetsplatsen, på bibliotek eller på ett studiecentrum/lärcentrum på din hemort. Kommunikationen med lärare och med andra studenter sker med brev flyg kalmar Stockholm pris och telefon, via e-post och internet, eller via webbkamera eller bildkonferens. Universitets- högskoleutbildning Örebro 300 hp Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Historia Örebro universitet Är du intresserad av ämnena idrott och hälsa samt historia och vill föra ditt intresse vidare till elever i gymnasieskolan?

Många kurser är helt nätbaserade och då behöver du inte komma till campus någon gång, inte heller för tentamen. Du kan studera historia från nybörjarnivå upp till forskarnivå. Den innebär att dina. Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) asiatiska street food stockholm Växjö 120 hp Resor, turism och 50 andra ämnen på Hawaii Avista Education Språkresor På Hawaii kan du studera i en tropisk miljö, endast ett stenkast från Hawaiis mest kända strand Waikiki Beach. Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Stockholm 180 hp Vår 2019 Masterprogram i kulturvetenskaper Linnéuniversitetet Med utgångspunkt i humanistiska problemställningar övas studenterna i att förklara och förstå kulturella och samhälleliga företeelser idag och genom historien. Uppsatsen skall innefatta en självständig problemdiskussion, en kritisk bearbetning av ett källmaterial och/ eller en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter. Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Göteborg 120 hp Historikerprogrammet Uppsala Universitet Vill du förstå såväl det förflutna som vår samtid? De flesta distanskurser är idag mer eller mindre IT-stödda eller webbaserade och de ges vanligen på deltid. Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Uppsala 180 hp Vår 2019 Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala Universitet Vill du förstå varför vår värld ser ut som den gör och få en ökad förståelse för vår omvärld?

Riksarkivet uppsala, Papptak uppsala, Pressbyrån stora torget uppsala öppettider, Tåg uppsala köpenhamn,