när var göteborg sveriges huvudstad

var en synnerligen hårdför och maktfullkomlig person, så varför togs då frågan inte upp på riksdagen? Och en liten, liten avslutning: är det troligt att någon regent under slutet av 1600-talet eller under 1700- och 1800-talen, kanske tidigt 1900-tal också, hade flyttat tillbaka huvudstaden till Stockholm? När förhandlingarna sedan återupptogs visade det sig att ledamöterna inte var angelägna om fortsatt krig. Drottning Kristina hade förmodligen inga sådana planer. Karl X Gustav ansåg givetvis att detta inte kunde misslyckas! Wallin,., Urkunder kring Carl X Gustafs död och utfärd hamburg till Göteborg från Göteborg.

Cykla i göteborgs södra skärgård
Grand Hotel Opera göteborg tripadvisor
Handelshögskolan i göteborg ranking
Indisk restaurang göteborg centrum

På läktaren i Domkyrkan höll prästerna sina möten och borgarna höll möte i Rådhuset. Via denna länk kan du se Bertil Andersson berätta om Göteborgs grundläggning och även höra lite om riksdagen i Kronhuset. Bakgrunden till mötet var givetvis de stora förändringar som inträtt efter freden i Roskilde 1658 när enorma landarealer hamnat inom det svenska rikets gränser, men kungen var ändå inte nöjd! Bönderna hade synpunkter på handelskompaniernas rättigheter och monopol. Vilken monark skulle i så fall vara mest sannolik att göra något sådant? Ingen anställd väntas flytta med däremot har flera sagt att de kan tänka sig att pendla, iallafall för en tid. Prästerskapet ville ha ändringar när det gäller kvarntullen. Det var stadens största hus och den enda plats där en större grupp människor kunde hålla möte. Varit medlem i nato? De olika stånden hade sina egna möteslokaler utspridda över staden.