malmö börshus historia

to like this.

Hedmanska gården (Lilla Torgs södra sida) är en gammal handelsgård med byggnader från olika tidsepoker,. Skåne Danskt Skåne svenskt 1658 Efter freden i Roskilde. Snart upphöjdes han emellertid åter till borgmästare, 1540. Kyrkor, oftast i trä, byggdes på gamla hedniska offerplatser. 1540 Jörgen Kock upphöjdes åter till borgmästare. Hur många som bodde i Malmö vid denna tid vet vi inte men gissningsvis 200-300 personer, troligen från andra närliggande städer med en stor andel tyskar som invandrat. Malmö vid havet för "Nedre, malmö " samt kyrkbyn för "Övre, malmö ".

Det grundades 1571 och kallades då Dietrichska Apoteket, som på slutet av 1800-talet fick ett nytt säte här. 1558 Thottska huset (på Östergatan) byggs och är idag Malmös äldsta bevarade korsvirkeshus. Staden låg alltså fortfarande långt innanför den nuvarande kanalen. 1775 Frans Suell såg till att Malmö hamn byggdes ut och moderniserades. Under sillfiske- och höstmarknadstiden var. Tunnelkomplexet vid Adelgatan och Sankt Petrikyrkan från 1300-talet är de äldsta bevarade byggnaderna i Malmö. Staden dess nuvarande rådhus och stortorg samt skänkte en stor donation till stadens fattiga. Under 1400-talet inlemmades ytterligare mark söderut och Söderport kom då att hamna vid nuvarande Södergatans mynning i Gustav Adolfs torg. 1400-talet Erik av Pommern regerade i Danmark, Norge och Sverige.