medborgarplatsen stockholm kyrkan

över själarna. Senare sa Jesus till Petrus: Var en herde för mina får (Joh 21:17) med vilket han menade att Petrus skulle leda och stödja den kristna gemenskapen. Det behövs en person som kan hålla ihop en världsvid kyrka. Det är en konstig och skrämmande tanke. Påven Johannes Paulus II besökte Sverige 1989. Det var Jesus själv som gav förtroendet till en av sina apostlar att vara ledare för den unga Kyrkan. Svaret är nog att självkritik är fullständigt livsfarligt för religiösa institutioner speciellt för en kyrka med ett så tydlig och sträng hierarki. Börjar folk tvivla på prästernas ofelbarhet, dröjer det inte länge innan de börjar ifrågasätta själva dogmerna varför ska vi bry oss, när inte ens prästerna gör det?

Genom historien har påvarna haft en betydande kulturell och historisk roll. Förutom det uppenbara lagbrottet, har ju dessa pedofila präster även brutit mot celibatet och dessutom gjort det genom att ha sex med personer av samma kön. Exempelvis var det påven Sixtus den IV som grundade Nordens första universitet i Uppsala, år 1477. Homosexualitet, att vara homosexuell är ingen synd enligt den katolska läran, däremot att utföra homosexuella handlingar. Påven är idag en allmän erkänd talesman för rättvisa, fred och människans värdighet. Efter påvens ovilja att ta tag i problemet med sexuella övergrepp inom sin kyrka, måste man ställa sig frågan: Vad är det som är så svårt? Påvarna är aposteln Petrus efterträdare, de har samma ansvar som Petrus hade för att tron hålls levande och inte får fel innehåll.

Det betyder inte att påven lägger sig i allt som görs till exempel i katolska kyrkan i Sverige. Trappan ligger till vänster om saluhallens stora ingång (som du alltså inte går in genom). Gå in genom glasdörrarna ovanför trappan under skylten Söderhallarna. SvD sammanfattar läget: The Onion om påvens damage control: Annonser, read Full Post ».