nya borgerliga

ingen neutral, oideologisk disciplin, utan utgår ifrån värderande ställningstaganden. Det riskerar att slå hårt på både statsfinanserna och på människors privatekonomi. Som väntat fick Norge alltså ett minoritetsstyre, efter att konservativa Høyre (H) och populistiska Fremskrittspartiet (Frp) tog med liberala Venstre (V) i regeringen, drygt fyra månader efter valet.

nya borgerliga

Men antalet kvotflyktingar ökar förutsatt att antalet asylsökande förblir lika lågt som det. Högern och det statliga ägandet en ideologisk historia, skriven av de två nationalekonomerna Emil Bustos och Elis Örjes som släpps idag. Lösningen blev Allians för Sverige som samlade de fyra borgerliga partierna under en flagga. När man talar om Anders Borgs nationalekonomiska seminarium måste man hålla i minnet att en av de engelska benämningarna på nationalekonomi är policial economy, politisk ekonomi. Staten borde snarare öka ägandet av samhällsviktiga bolag och verksamheter inom strategiskt viktiga områden. Den individualpreventiva tanken att man ska utdöma det straff som bäst kan bota brottslingen från hans kriminalitet har ersatts av tanken att straffet ska stå i proportion till brottets allvar. Høyre och Fremskrittspartiet har redan tidigare skärpt kraven på pälsdjursnäringen, men nu går de med på Venstres krav och den norska pälsdjursnäringen ska avvecklas helt. Folkpartiets förslag om burqaförbud eller tvångskommendering av föräldrar till skolan och hur de förhåller sig till vad de flesta människor uppfattar som liberalism. Det nya borgerliga uppdraget att fortsätta skapa ett konservativt regeringsalternativ måste alltså kompletteras med ett liberalt uppdrag att skapa ett liberalt alternativ. En regering med starkt grönt inflytande skulle få en till stora delar omvänd fördelning.