lokalbokning bmc uppsala

mötesrum. 10 Ja Fyrislundsgatan 80, Sal 1 3FM207 Mikrobiologi och immunologi. 5 Ja Bergsbrunnagatan 15, sal 2 3FF218 Fysiologi och molekylär cellbiologi. 100 Ja Fyrishov1 3FF206 Läkemedelsmissbruk och beroendelära. Apotekare 50 Ja e-tenta BMC, B1:3 3FB221 Introduktionskurs i programmering i Python och R inom biovetenskap.

Polacksbacken, Skrivsal 3FF211 Farmakologi. Receptarier 70 Ja e-fass BMC, B1:3 3FB204 Läkemedel och äldre. 117 Ja Bergsbrunnagatan 15, sal 2 3FF213 Farmakologi. Innan du får fakturan skickar vi ett kravbrev till dig som en påminnelse.

I e-postens subjekt/ärende ska det önskade datumet skrivas.
Disputationer har företräde, men bör i första hand förläggas till föreläsningssalarna i C-korridoren eller i B7-korridoren.
Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig.
Läs mer om kakor.

Via den interna sidan kan man som anställd söka ut schema för längre tid framåt. Apot/Frist 15 Ja BMC, B1:3 3FB014 Grundläggande farmaceutisk vetenskap. Alla undervisningssalar bokas via kontaktpersoner på respektive campus. E-tenta e-fass BMC, B1:3 3FF203 Veterinärfarmakologi. Civiling 25 Ja Fyrishov2 3FB214 Molekylärbiologi med läkemedelsinriktning. Supportkontakt för schemaläggningssystemet, studenternas scheman. Kurskod, kursnamn (Delkurs studentgrupp, bokade platser, transport i central regi, bergsbrunnagatan 15, sal 1 3FX223. Debitering av bokade lokaler, här finns en länk psykiatrin umeå telefonnummer där kan du ladda ner en lista som visar kostnader och bokningar för ditt kostnadsställe. Apot/Rec 150 Ja e-tenta BMC, B1:3 3FF276 Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys. Apot/Rec 62, ja e-tenta, bMC, B1:3 3FF502, neurofarmakologi. 2, ja e-tenta, bMC, B1:3 3FB221, introduktionskurs i programmering i Python och R inom biovetenskap. 3, Hus B7 plan.lokalbokning bmc uppsala

BMC-intendenturen, Part of Uppsala Biomedical Centre, Uppsala University.
Lokaler vid Rudbecklab bokas via TimeEdit.
Mer information om hur man gör finns i en lathund för lokalbokning.
Via universitetets schemasökning kan.
Lokalbokning för annat än undervisning Kontakta ansvarig funktion eller person på det campus du vill boka din lokal.