socialstyrelsen uppsala kontakt

ungas psykiska hälsa och Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen. Lyssna på Agneta Calleberg, jurist på Socialstyrelsen, Åsa Hammar, chefläkare på Danderyds sjukhus och Gunilla Nordström, förvaltningschef på patientnämnden i Region Gävleborg. Vilka utmaningar står vården och omsorgen inför? Av de personer som lider av demenssjukdomar i Sverige beräknas ungefär. Lyssna på hur Johanna Ottosson, utvecklingsledare inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Göteborgs stad, och Linda Hedborg, chef inom hemtjänsten i Göteborgs stad, arbetar med resultaten.

Ahlsell uppsala norr öppettider
Norra lunsen uppsala karta

Lyssna på Arvid Widenlou Nordmark på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning och Birgitta Göthman från nationella programrådet för astma/KOL. Om bra bemötande mer än en trivselfråga Vad är ett gott bemötande i hälso- och sjukvården och hur kan bemötandet bidra till att utveckla en mer jämlik hälsa, vård och omsorg? Hjärnans främre delar reglerar bland annat vår personlighet och mycket av det sociala beteende och den självkontroll som behövs för att vi ska fungera. Lyssna på Monica Nanni från stödorganisationen Randiga Huset i Stockholm, Lars Widén från Barntraumateamet i Norrköping, och Merike Hansson, utredare på Socialstyrelsen. Lyssna på Catarina Furmark, psykolog och doktorand vid Karolinska institutet, Birthe Hagström, filosofie doktor i pedagogik, förskollärare och speciallärare, samt Merike Hansson och Anneli Marttila, utredare respektive forskare på Socialstyrelsen. Lyssna på Hans Rutberg, tidigare chefläkare och tidigare adjungerad professor i patientsäkerhet som arbetar på Sveriges Kommuner och Landsting med att mäta vårdskador, Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen och Marion Lindh, expert inom patientsäkerhet och tidigare chef och chefläkare vid Stockholms läns landsting. Betala gärna med ditt Visa, MasterCard, Maestro, Electron, Köpkort, Rikskort eller Swedbank/Föreningssparbanken bankkort. Hur kan man vända utvecklingen? Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (181116). Lyssna på Veronika Sundström, Regiondirektör Region Norrbotten och Natalia Borg, avdelningschef leo lekland lund på Socialstyrelsen. Om organ- och vävnadsdonation och Socialstyrelsens nationella donationscentrum.

Komvux uppsala undersköterska, Mabi hyrbilar kumlagatan uppsala, Trivago uppsala,