mårtenssons trafikskola ab helsingborg

personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Jag godkänner att att Mårtenssons Trafikskola säkert hanterar mina personuppgifter under tiden jag är elev vid trafikskolan. Längden på körutbildningen, antalet körlektioner och den totala kostnaden varierar mellan olika personer. Vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska riskerna med detta. Eleven kan när som helst begära att dylik kommunikation upphör. Den ligger i slutet av din utbildningsplan då det ställs höga krav på manövreing. Mårtenssons Trafikskola AB, org. De personuppgifter som behöver hanteras är namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, bilder och kundnummer (på Elevcentralen). Genom undertecknat inskrivningsavtal samtycker eleven till att Mårtenssons Trafikskola AB inhämtar och behandlar personuppgifter om eleven och då det är nödvändigt för dessa vidare till Transportstyrelsen och Trafikverket.

Dessa inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till den information vi behandlar om dig, att i vissa fall begära begränsning av behandling, att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Mårtenssons Trafikskola AB behandlar personuppgifter om sina kunder så som namn, personnummer, adress, e-postadress och bilder för fullgörande av utbildningen och för att skicka information till kund för informations- och marknadsföringsändamål. All behandling av dina personuppgifter sker på ett betryggande sätt, skydd finns mot både intrång och förstöring av personuppgifter. Vissa har tränat privat, somliga kombinerar privat körning med övning på trafikskola och andra gör hela utbildningen på skolan.

Mopedk rkort Malm, m rtenssons Trafikskola
Personbil, m rtenssons Trafikskola
Svarta listan - f retag som inte f ljer ARN

Har du till exempel aldrig kört förut börjar ni med att du får lära känna bilen och manövrera den. Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du upplever att vi felaktigt behandlat dina personuppgifter på ett sätt som vilka bor på en viss adress inte överensstämmer med gdpr. Utan några personuppgifter kan vi inte identifiera dig och kan inte heller då fullfölja det avtal som du ingått. Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Elevens fullständiga namn personnummer telefonnummer din epost gatuadress. Ditt meddelande, genom att kryssa i rutan Jag godkänner villkoren bekräftar du att du har läst igenom och godkänner vårt inskrivningsavtal. Riskutbildning Del 1 och 2, för att förbättra nyblivna körkortstagares attityd i trafiken, måste alla elever genomgå en obligatorisk riskutbildning. Läraren gör därefter en individuell utbildningsplan som baseras på dina förkunskaper, behov och förväntningar. Eleven samtycker till att Mårtenssons Trafikskola AB får kommunicera med eleven via email, sms och telefon så länge denne är inskriven elev hos Mårtenssons Trafikskola.

Eleven är dock medveten om att utbildningen eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas. 8 av 10 av våra elever klarar trafikverkets förarprov på första försöket.

Zara larsson till helsingborg
Jobb kommunikation helsingborg