tavlan örebro universitet

von Schantz, avhandling, avhandlingsarbetet syftar till att utveckla metod för analys av filmiskt åskådarskap. Von Schantz, Miriam (2009) territorial Pissing; Ceci nest pas graffiti", Konferenser (presentation nordmedia 2017: Tampere norrköping praca 17-Presentation: Experimenting with Reception Methodology: mapping events of spectating affective mockumentaries. "Hård konkurrens till starka professionsutbildningar".

Publikationer von Schantz, Miriam (2016) "Dokumentärfilm i red. Young University Rankings 2018. Haiti 40404, digicel, Voila, ireland 51210, vodafone, O2, india 53000. Genom att analysera åskådarskapshändelser där den så kallade mockumentären ingår, utforskars dess görande utifrån en omförhandlad förståelse av politiskt agentskap. Presentation: "Repetition as the Maker of Difference, Genre-Theory Revisited". Se Suliman och Jessica berätta om sina framtidsplaner efter examen från läkarutbildningen i Örebro. Att tänka det mänskliga bortom lönearbetet i red.

Tavlan örebro universitet
tavlan örebro universitet

Kanotuthyrning örebro hästhagen, Resa karlstad örebro,