ladok uppsala logga in

så når du den här. Logga in på ditt konto så kan du bland annat kontrollera dina uppgifter i Uppdok via. Ladokkonsortiet har ingen tillgång till uppgifter vid olika universitet och högskolor. Så påverkas du - informationen uppdateras fortlöpande Observera att nya Ladok fortfarande är under utveckling och att informationen uppdateras löpande. Uppsala universitet kan du beställa studieintyg här nedan. Torsdagen den 20/9 sista dag att rapportera resultat via framsteg i Studentportalen. Allt ska vara definitivt inlagt i Uppdok senast torsdagen den 27/9.17.00 för att kunna föras över till nya. Ladokkonsortiet has no access to data at different universities and colleges.

Support och utbildning Vår support på telefon och via mejl kommer att finnas kvar och vi erbjuder utbildningar både innan och efter helsingborg bomb Polis införandet. 17.00 sista dag för Uppdok-administratörer på forskarnivå att lägga in arkivlistor. Därefter påbörjas övergången till nya. Observera att du bara kan beställa intyg här för studier vid. För att logga in i, ladok, tEST i Terminal Server: Hämta fjärranslutning mot, ladok testmiljö för Mac. . I vänstermenyn hittar du en checklista med mer utförliga och detaljerade beskrivningar av uppgifter som måste göras inför övergången till nya. Rapportering av resultat som tidigare gjordes i Studentportalen kommer framledes att kunna göras i nya Ladok. Universitetet för register, Uppdok, över sina studenter där personnummer, namn, adress och behörighetsuppgifter läggs in i samband med att du söker och antas till en utbildning.

Konstvetenskap uppsala, Romantiskt hotell i uppsala,