vuxenutbildningen helsingborg adress

vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) och yrkesutbildningar. Du ska kunna studera utifrån dina egna förutsättningar. Skräddarsy era utbildningar eller välj ur vårt reguljära utbud.

Vuxenutbildning - Klippans kommunvuxenutbildningen helsingborg adress

Vuxenutbildningen vänder sig till dig som är studerande och som avslutat gymnasieskolan eller är över. Kanske behöver man byta inriktning i livet och hitta ett nytt yrke, eller förbereda sig inför högre studier. Vuxenutbildningens mål är att göra vuxnas livslånga lärande möjligt genom utbildning av god kvalitet. . Sedan ett par år tillbaka finns också möjligheten att fritt välja utbildningsanordnare inom Skåne Nordväst när det gäller gymnasiekurser i allmänna ämnen. Vuxenutbildningen i Klippan arbetar tillsammans med övriga vuxenutbildningar inom Familjen Helsingborg. Du betalar själv kurslitteratur. Du får hjälp med att hitta information om vägledning, ansökan, finansiering och olika studieformer. Här hittar du information om hur det går till att studera som vuxen.