stockholms södra psykiatri

är en psykiatrisk klinik för vuxna som från 18 år,.Vi erbjuder specialistvård inom psykiatri. Läs mer på /psykiatri/vuxenpsykiatri, rättspsykiatri Vård Stockholm, rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård i Stockholms län samt har ett länsövergripande ansvar för patienter som kommer från kriminalvården. Vi ser människan i sitt sammanhang. Det kan till exempel vara djupare depression, ångest eller psykoser.

I detta ingår behandling inom bland annat allmänpsykiatri, affektiva sjukdomar, psykossjukdomar och äldrepsykiatri. Vi har även en mottagning för unga, som är ett samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP Sydväst) och tar emot patienter i åldrarna 16. Bemötande, vi arbetar för att erbjuda ett gott och respektfullt bemötande som tar hänsyn till människors individuella svårigheter och resurser. Vi erbjuder kompetensutvecklingsprogram för alla yrkesgrupper med syftet att ha kompetenta och engagerade medarbetare. På enheterna i Haninge och Nacka har vi endast heldygnsvård.

Även du som har en närstående med beroendeproblem kan få hjälp. Verksamheten befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede och mycket resurser läggs för närvarande på att sätta grunden för att främja en prioriterad klinisk forskningsmiljö. Forskning, utbildning och vårdutveckling är viktigt för att förbättra vården och höja kunskapen om psykiatriska diagnoser. Antalet invånare i upptagningsområdet är cirka 580 000. Vi är stolta över vår långa tradition av brukarinflytande och patientperspektivet en framstående roll i vår kunskapsutveckling. Psykiatri Södra Stockholm arbetar kontinuerligt med att utveckla den psykiatriska vården så att patienter ska få bästa möjliga behandling. Verksamheten organiseras i psykiatriska specialistmottagningar, psykiatriska vårdenheter med integrerad öppen- och heldygnsvård och enbart heldygnsvård. Vårdprogram, vi arbetar utifrån specifika vårdprogram där patienten så långt det är möjligt ska göras delaktig i vården. Våra insatser riktar sig till alla personer som är 18 år och äldre och som är folkbokförda i Stockholms län. Samverkan, vi samarbetar med olika vårdgrannar, bland annat barn- och ungdomspsykiatri (BUP beroendevård, försäkringskassa, arbetsförmedling, och den privata öppenvården.

Fr n och med september 2018 erbjuder OCD-programmet vid Psykiatri Sydv st inom Stockholms. Psykiatri r sjukv rd f r psykiska sjukdomar. Ofta kan du f bra hj lp redan hos din husl kare eller v rdcentral. Du som beh ver mer hj lp r v lkommen till oss inom psykiatrin - vi r specialiserade. Psykiatri S dra Stockholm, Stockholm, Sweden.

Ribbåt stockholms skärgård
Moderaterna riksdagslista stockholms stad
Evidensia stockholm södra
Värdshus i stockholms skärgård