mkv göteborgs universitet

ingår även grundläggande färdigheter i framställning av trycksaker. I det treåriga programmet varvas teori och praktik för att du ska få en god förmåga att granska, analysera och i praktisk yrkesverksamhet arbeta med olika slag av uppgifter på medie- och kommunikationsområdet. Målet med år 2 är att du ska få färdigheter för att kunna arbeta som professionell analytiker inom kommunikationsområdet samt att du ska kunna planera för olika presentations- och kommunikationsinsatser. Kursen avslutas med ett uppdrag i kommunikationsplanering.

Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning Boka Taxi Taxi I Stockholm

Här förväntas du även att i hög utsträckning tillämpa dina kunskaper från tidigare terminer. Programmets andra år lägger tonvikten på kunskaper i medie-, opinions- och omvärldsanalys samt presentationsteknik. Medie- och kommunikationsvetarprogrammet är en utbildning för dig som vill arbeta med information, PR, opinionsbildning och omvärldsanalys. Vidare studier, examen ger behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå, där JMG har ett kursutbud som leder fram till en magister/masterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Här får du möjlighet att omsätta din teoretiska kunskap i praktiken. Här övas vetenskapliga förhållningssätt och metoder som tillämpas i ett självständigt genomfört projekt. Programmet omfattar 180 högskolepoäng (6 terminer) och leder till kandidatexamen med medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde (Bachelor of Science in Media- and Communication Studies). Andra året innehåller också en termin som ger möjlighet till studier utomlands eller en breddning av kompetensen genom studier i annat ämne. MKV-programmet avslutas med en termin i metod samt examensarbete. Kurserna är upplagda så att teorier om mediernas makt och struktur, det offentliga samtalet och organisationskommunikation vävs samman med praktiska övningar. Du lär dig sambanden mellan sändare, mottagare, budskap och medier och får grundläggande förståelse för den medierade kommunikationens betydelse. Köerna söderut är långa och kan fördröja restiden avsevärt.

Konferenser lunds universitet, Cykla i göteborgs södra skärgård, Uppsala universitet gotland i almedalen,