skola24 malmö frånvaro

Internet, logga in på Skola24, hur funkar Skola24? Vi arbetar med nationella och internationella kontakter. Eftersom Skola24 är en webbaserad lösning kan du som lärare notera utomhusbio stockholm frånvaron från alla datorer med Internet-uppkoppling.

skola24 malmö frånvaro

Frånvaroanmälan, malm ö stad Skola 24 - Start Frånvaro och ledighet, malm ö stad

Audi a1 leasing malmö, Ifk malmö tabell, Vad händer i malmö på höstlovet, Weer malmö 14 dagar amsterdam buienradar,

På skolan där jag arbetar så ringer varje mentor hem och informerarföräldrarna till den elev som har otillåten frånvaro från en eller flera lektionerunder dagen. Frånvaroanmälan kan göras antingen på internet eller genom att ringa nedanstående nummer. Tryck sedan på knappenLogga. Efter 10h frånvaro så kallas föräldrarna till ett möte med lärare, elev samt en ledningsrepresentant. Den senaste veckan, eller den senaste terminen. Frånvaroaviseringen går hem till vårdnadshavare efter.