bygga stödmur i slänt

drivs av Bonnier Publications. Funderar vidare på vad vi kan och ska göra med vår slänt. Så planen är att bygga en stor, härlig, bygga altan, altan till fritidshuset bygga trappa i slänt?

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan. Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm, eller E-post email protected. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Trapp i slänt, jag har en brant slänt i min trädgård, där jag planerar att bygga en trappa. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter.