uppsala studentkår stadgar

vid årsmötet enligt 4 12 Stadgeändring Stadgarna bör revideras minst vartannat år för att de ska hållas aktuella. Då får man välja det som är närmast och sedan se till så att bokföringsunderlaget är så utförligt att det är lätt att se vad det är för något. Det är inte alltid självklart vilket konto som passar bäst. Verka för ökad interaktion mellan studenter från olika program och årskurser inom institutionen. Man tar kontakt med ekonomiansvarige på kansliet. Vid budgetering skall kårens ekonomiriktlinjer följas, se nedan. Utskottet skall också tillsammans med ordförande hålla kontakt med andra studieorter om hur planering och liknande fortlöper samt ansvara för att relevant information genom CNU når ut till studenter vid IKV.

Stadgar och reglementen antas och revideras.
Vill du veta mer om vilka vi är som utgör.
Uppsala studentkår så kan du läsa mer om kårens struktur i fliken om kåren.
Vill du veta mer om vad vi jobbar för, vårt arbete och engagemang så kan du läsa mer om detta i alla de olika flikarna.
Documents Here you can browse documents related to the Doctoral board and the various groups and committees to which we elect representatives.

Svandammshallarna sjukhusvägen 2 uppsala, Opel mokka uppsala,

Attestregler senast uppdaterad Fakturor och kvitton skall alltid attesteras. När en tillfällig verksamhet eller projekt är slut skall den verksamhetsansvarige medverka till att kårstyrelsen skall kunna utvärdera projektet eller verksamheten. Kallelse till möte skickas ut via e-post eller annat lämpligt medium och anslås på hemsidan senast en vecka innan mötet. Närvaro- och rösträtt har alla medlemmar i Culina. Eget kapital är studentkårens spargrisar, uppdelade för olika ändamål. Där anges datum, belopp, signatur samt ärende/syfte i korthet. Fakturan blir konterad, det vill säga att man talar om vilket kostnadskonto kostnaden ska hamna. De som är ekonomiskt ansvariga på någon nivå i organisationen har också ansvar för att själva hålla sig uppdaterade på de regler som gäller för dem och vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Övriga arvoden 3285 Arvoden STD 3268 Mångfaldsarbete 3269 Läxhjälp Sociala avgifter 4001 Arbetsgivaravgifter 4005 Avtalsförsäkr. 1, föreningens namn är Culina 2 Ändamål och uppgifter, culina är ett partipolitiskt- och religiöst obundet organ inom Institutionen för Kostvetenskap (IKV) och. Kårstyrelsen utser vilka som har rätt att dubbelsignera.

Jobba hos oss, lediga jobb, skatteverket Totalhälsan i Uppsala - Mer info och öppettider Jobba p HSB - h r hittar du lediga jobb i hela L ssmeder med jour