uppsala universitet teologi distans

de typer av verktyg som står till buds för bioinformatiska analyser av olika biologiska frågor. Islamisk teologi och filosofi, inriktningen Islamisk teologi och filosofi spänner över ett brett område som omfattar studier av islamiska livsåskådningar, filosofiska idétraditioner, teologiska tolkningstraditioner och ideologier som genom historien har präglat muslimska tankevärldar. Miljövård, översiktskurs 15 hp - 1BG401 Grundläggande biologi med särskild vikt vid ekologi, kemikalier och miljö. I kursen ingår en obligatorisk träff på campus. Yrkesrelaterad religionsvetenskap, i Yrkesrelaterad religionsvetenskap står integrationen mellan teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i centrum. Kyrko- och missionsstudier, i Kyrko- och missionsstudier studerar du den kristna kyrkan i dess olika konfessionella former samt kyrkornas samspel med samhället lokalt och globalt, i historia och nutid.

Kafferummet storken uppsala öppettider
Rosendal, uppsala

Bioinformatiska analyser IIa - 1BG337, kursen bygger vidare på Bioinformatiska analyser I och fokuserar främst på bioinformatiska analyser med en evolutionär frågeställning, så som sekvensanalys och fylogenianalys. Sekundärstrukturer och proteiners tredimensionella strukturer. Distans, längd, takt och eventuell kostnad för utbildningar kan variera inom kategorin "distans". Östersjöns miljö 10 hp - 1BG405, ger grundläggande kunskap och förståelse för Östersjöns miljö, en inblick i miljöproblemen och insikt om hur miljösituationen för Östersjön kan förbättras. Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu messen sowie die Sicherheit unserer Nutzer zu erhöhen. Botanisk systematik, morfologi och evolution 7,5 hp - 1BG603, b Lär dig om hur alger, mossor, kärlväxter, lavar och svampar är uppbyggda, hur de fortplantar sig och hur de är släkt med varandra.

Teologiska institutionen - Lärplattform - Distansuppsala universitet teologi distans