stockholm elbolag omdöme

missat att följa ellagen när det gäller tre olika bestämmelser. Energimarknadsinspektionens beslut, energimarknadsinspektionen har beslutat att företaget ska åtgärda bristerna. Företaget har meddelat Ei att de inte längre erbjuder rörliga elavtal till nytecknande konsumenter. Förvaltningsrätten gick på Ei:s linje och dömde ut ett vite på sammanlagt 180 000 kronor. Stockholms Elbolag gdpr: PDF). Det gäller om allt från uppsägningstid, bindningstid, hur priset räknas ut på fakturan till vad som händer då ett fast avtal löper. Stockholms Elbolag har överklagat förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Företaget har trots förbud debiterat enskilda företagskunder i förskott.

Ei ansökte om utdömande av vite till förvaltningsrätten eftersom företaget inte följt de konsumentnära bestämmelserna i ellagen. Kunderna har aldrig varit nöjdare med sina elbolag. Om de inte gör det riskerar de ett sammanlagt vite på 180 000 kronor i månaden fram tills att bristerna är åtgärdade. Energijättarna Eon, Fortum och Vattenfall hamnar i botten. Stockholms Elbolag AB, skånekontoret (Postadress Teknikvägen 14, 246 43 Löddeköpinge, stockholmskontoret (Ej postadress Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm. Som kund på elmarknaden har du alltid rätt till korrekt information från din elhandlare, både innan avtalet ingås och under tiden som avtalet löper.

Anledningen till att det är så viktigt är att det ska gå att förstå avtalet och jämföra det med andra alternativ som finns hos konkurrerande elhandlare, säger Thomas Björkström, samordnare för konsumentfrågor. Telefonnr kundtjänst: Öppettider kundtjänst: Mån:.00.00.00-16.00, lunch.00.00, tis-Fre:.00.00.00-16.00, lunch.00.00, frågor gällande vid Tecknande av elavtal. Stockholms Elbolag har till i början av 2017 på sig att åtgärda bristerna. Eftersom de kvarvarande bristerna endast gällde företagets rörliga elavtal så rapporterar Stockholms Elbolag numera in sina fasta avtal. Men det är de mindre företagen bor poulterer som får högst betyg. Mars 2018: Ei avskrev ärendet De brister som Ei tidigare uppmärksammat avsåg rörliga elprisavtal och företaget sålde för tillfället vid avskrivningen endast fasta avtal. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.