umeå lakare recept

Norrland. Utbildningen omfattar såväl teoretiska som verksamhetsintegrerade kliniska studier. Teoretisk undervisning, du läser basvetenskaper och kliniska vetenskaper integrerat med live-streamade och inspelade föreläsningar, diskussioner i casegrupper och i seminarieform. Medicinsk fördjupningskurs I, 7,5hp. Du läser en kurs i författningskunskap för läkare och avslutar med ett självständigt arbete om 7,5. Anmälan och behörighet, kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning, 120.

FotoMattias Pettersson, under utbildningen, utbildningen omfattar två års heltidsstudier (120hp) och berättigar till studiemedel. Hemifrån kommer du via din dator ges möjlighet att följa föreläsningar, delta i digitala möten och genomföra case. De prov som skrivs fram till ska inte räknas in i det totala antalet prov den sökande har på sig.

Intensivkurs skoter umeå
Spaghetti squash recept

Studierna inleds med en genomgång av det svenska sjukvårdssystemet och klinisk handläggning av folksjukdomarna. Umeå universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU/EES. IVO: Barnet har utsatts för onödigt lidande. Läs mer på, vanliga frågor, varför ska jag välja kompletterande utbildning vid Umeå universitet? Studieavgifter, anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Genom kartläggningen, tillsammans med uppgifter från nätverkens egen dokumentation, kunde flera av fuskarna lokaliseras. Personlig lämplighet och samarbetsförmåga värderas högt, likaså lokal förankring.