örebro bostad ab

från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid som bostaden förmedlas och kommer efter detta inte längre att behandlas för detta ändamål. Bostada AB behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger Bostada AB enligt lag.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Bostada AB och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Vi vill ge dig både och. Bostada AB behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Bostada AB behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.

Karolinska skolan örebro historia

Bostada AB behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att fullgöra förmedlingsuppdraget, såsom att publicera bilder och beskrivningar av bostaden som ska förmedlas. Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Studentbostäder finns både på universitetsområdet, centralt och i olika stadsdelar, allt för att du ska kunna hitta ett boende som passar just dig. Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter. Med Personuppgift avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Personuppgiftsbiträden: Exempel på personuppgiftsbiträden kan vara Bostada ABs leverantör av datasystem. De uppgifter Bostada AB behandlar för dessa ändamål är: Namn E-postadress Telefonnummer Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Bostada AB har ett berättigat intresse av att kunna följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av bostaden. 4) Rätt till tillgång Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Bostada AB att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information: behandlingens ändamål; de kategorier av Personuppgifter som behandlas; mottagare av Personuppgifter (särskilt. Köpare, om du köper en bostad som Bostada, aB förmedlar behandlar Bostada, aB personuppgifter för följande ändamål. Vill du veta källor för just dig ska du kontakta Bostada, aB där du finns registrerad. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från genomförd värdering. Mitt i stadens puls, på landet, vid skog, nära vatten.