boras grundläggande induktion

måldos samt biologisk effekt. Dos/dosering, kinetik metabolism, individuell känslighet hos exponerad person, hur kan en organism/individs egenskaper påverka giftets verkan? Ex; främmande ämne binder till kroppseget protein och ett antigen bildas som ökar antikroppshalten. Interaktion vid samtidigt exponering för minst två olika ämnen påverkar: Kinetik: Ämne A B påverkar varandras kinetik och metabolism vilket kan ge ändrar oväntad toxicitet. För dessa gifter gäller det att överstiga tröskeldosen för att toxicitet ska erhållas Stokastiska gifter - Gifter som saknar tröskeldos. Ålder, art, kön - Ärftliga faktorer - Hälsostatus, näringstillstånd - Tidigare/pågående exponeringar - Interaktioner - Klimatfaktorer. Dos-effekt: Det kvantitativa sambandet mellan dosering och en graderbar respons på individnivå.

By using Twitters services you agree to our. Måldos: den dos som når den kritiska receptorn. Överkänslighet beroende på immunologiska reaktioner mot främmande ämne. Hur är det uppbyggda? Download Now 2018 SlideServe. Download, skip this Video, loading SlideShow in 5 Seconds. Noael: no observed adverse effect; den högsta dos i toxtest som inte ger ökad toxicitet. Deterministiska gifter - Gifter som har tröskeldos, vilket gäller de flesta. Download Presentation, an fort lauderdale väder dec Image/Link below is provided (as is) to download presentation.

Boras grundläggande induktion
boras grundläggande induktion