region uppsala kollektivtrafik

finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. Här kan du läsa mer om uppdraget och ledamöterna. Kollektivtrafikens roll ica knalleland borås smörgåstårta när det gäller regional utveckling. Wir verwenden Cookies, um unsere Dienste bereitzustellen und sicherzustellen, dass wir Ihnen auf unserer Website die ideale Nutzererfahrung bieten. Uppgifter för kollektivtrafiknämnden är: Samråd om fysisk planering och regional utveckling inklusive infrastrukturfrågor. Avdelningschef System och teknik Övergripande ansvar för IT-system, sofia Reinholdsson, administrativ chef Övergripande ansvar för administration och HR-frågor.

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa. Grunden till kollektivtrafiknämndens bildande är Lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) som trädde i kraft I lagen anges att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som. Postal address Box 602, 751.

I Uppsala län är Region Uppsala regional kollektivtrafikmyndighet. Kollektivtrafiknämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare. Kollektivtrafiknämnden har ett arbetsutskott som utgör ett beredande organ för de ärenden som ska beslutas av nämnden. Einzelheiten zur Verwendung von Cookies finden Sie in der. UL:s uppdrag är att inom, uppsala län och till angränsande områden utveckla och bedriva kollektivtrafik. Ledningsgrupp UL, johan Wadman, trafikdirektör, nikodemus Kyhlén, avdelningschef Försäljning och kommunikation. UL handlägger, region, uppsalas myndighetsuppgifter och svarar för den operativa administrationen av kollektivtrafiken. Storgatan 27, 753 31 Uppsala, opening hours, reception, weekdays.30-17.00. Stefan Adolfsson, avdelningschef Samhälle och trafik Övergripande ansvar för trafikplanering, dan Malmberg Jansson. Bereda trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt, upphandling av regional kollektivtrafik.

Region uppsala kollektivtrafik
region uppsala kollektivtrafik

Liberalerna uppsala spårvagn
Internationella kansliet uppsala adress
Hbtq uppsala